Parkinson

Wat is Parkinson?

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben en de ziekte van Parkinson is dan ook erg complex. Voor geen enkele patiënt is het beeld van Parkinson symptomen hetzelfde. Onderstaand zijn voorbeelden van symptomen van Parkinson die veelal voorkomen:

  • Trillen (tremor) van de handen, benen, kin of tong
  • Trager worden van bewegingen (bradykinesie), moeite met starten van bewegingen (akinesie) en ontbreken van automatische bewegingen (hypokinesie)
  • Stijfheid van de spieren (rigiditeit)
  • Houdings- en evenwichtsproblemen en soms vallen bij langer bestaan van de ziekte
  • ‘Bevriezen’ van de benen tijdens lopen (freezing), waardoor het lijkt alsof de voeten aan de vloer blijven plakken

Naast de bovengenoemde symptomen kunnen een breed scala aan andere klachten optreden zoals trager denken, verminderde reuk, slaapstoornissen, obstipatie, stemmingsproblemen en verandering van seksuele behoeften. Maar deze symptomen treden lang niet bij alle patiënten op. Daarnaast verschilt de ernst van de klachten en het beloop van de ziekte van patiënt tot patiënt. Dit geldt zeker voor patiënten met aandoeningen die lijken op de ziekte van Parkinson, de zogeheten atypische Parkinsonismen.

ParkinsonNet

ParkinsonNet is een netwerk van in Parkinson gespecialiseerde zorgverleners en streeft de allerbeste zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson na. Fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, neurologen en  Parkinsonverpleegkundigen aangesloten bij ParkinsonNet hebben specifieke expertise opgebouwd, zien veel Parkinsonpatiënten en werken volgens vaste richtlijnen. Hierdoor is de kwaliteit van de geleverde zorg die zij bieden gemiddeld beter dan zorg geleverd door zorgverleners die niet aangesloten zijn bij ParkinsonNet.

Fysiotherapie bij Parkinson

Na verwijzing van de specialist of huisarts vindt er een onderzoek en behandeling plaats. Afhankelijk van de hulpvraag kan dit onderzoek zowel bij ons in de praktijk als bij de patiënt thuis plaatsvinden.  De behandeling kan zowel individueel (in de praktijk of aan huis), als in groepsverband plaatsvinden. Samen met de patiënt en familieleden/mantelzorgers wordt het doel van de behandeling vastgesteld. Het doel van de behandeling kan zijn: voorkomen van inactiviteit, vermijden van angst om te bewegen of te vallen en het onderhouden en/of verbeteren van de conditie. De gespecialiseerde fysiotherapeut van FysioGCW geeft voorlichting en advies aan patiënten en familieleden/mantelzorgers en leert de Parkinsonpatiënt en familieleden/mantelzorgers bewegingsstrategieën aan waarmee problematische activiteiten weer makkelijker en veiliger uitgevoerd kunnen worden. Bij een klein deel van de Parkinsonpatiënten ontwikkelt de ziekte zich zodanig dat ze op een rolstoel zijn aangewezen of in bed moeten blijven. De patiënt en familieleden/mantelzorgers worden dan geholpen om belangrijke functies te behouden en doorliggen en spierproblemen te voorkomen.

Verwijzing

Voor de fysiotherapie voor Parkinsonpatiënten is een schriftelijke verwijzing nodig van een arts. Dit kan uw huisarts of medisch specialist zijn.

Voor informatie over Parkinson:

Neem contact op met Ab Dijkman Parkinsonfysiotherapeut.

ParkinsonNet/

Daarom ons

  • Ruime oefenzaal (100m2)
  • Afspraak binnen 24 u
  • De beste praktijk van Weesp en omgeving
  • Centrale ligging
  • Enthousiaste, vakkundige therapeuten
Copyright ©2020 fysiogcw.nl